HH Elite

Vi sponsorerer sport.

Håndbold i Horsens

Troværdighed og gensidig respekt

HH Elite er skabt for at tilvejebringe det økonomiske fundament for at kunne tilbyde tophåndbold i Horsens. Dette sker primært ved at indgå samarbejde med forskellige partnere i erhvervslivet i og omkring Horsens.

Vi ønsker at tiltrække og fastholde flere unge mennesker i en social sport som håndbold. Dette, ved at de har rollemodeller at se op til – uden elite ingen bredde.

I HH Elite er vi optaget af at opføre os ordentligt. Troværdighed, tillid og gensidig respekt er nøgleord over for alle – både internt som eksternt.

Vi skaber gensidig værdi

Det mener vi med gensidig værdi

Gensidig værdi er for os at udvikle talenter og samtidigt sikre livskvalitet i dagligdagen.

Vi tager udgangspunkt i træningsmetoder og afvikling af kampe efter skandinaviske værdier.

Vores elitespillere skal være med til at tiltrække og fastholde en stor og stærk ungdomsafdeling ved at være forbillede for ungdommen.

Klubben HH Elite skal drives på en sund økonomi, hvilket betyder at økonomi er vigtigere end sportslige resultater.

HH Elite skal være bindeled mellem uddannelsesinstitutioner og sport.

HH Elite skal være med til at profilere Horsens som en attraktiv idrætsby og dermed være med til at fastholde og tiltrække borgere.

Vision

Udvikle det forretningsmæssige aspekt og i højere grad sikre at vi skaber værdi for vores sponsorer, både på kort og på lang sigt. Vi skal sikre, at de virksomheder, der støtter op omkring HH Elite, får mest mulig værdi for deres sponsorat.

Mål

Udvikling af et prospekt der er af forretningsmæssig så høj en kvalitet, at det kan præsenteres i vores henvendelse til virksomhederne. Vi vil skabe et indhold der tilgodeser flest mulige sponsorer, men samtidig gør det muligt at eksekvere for en klub af vores størrelse med udgangspunkt i Forums faciliteter. Alle aktiviteter skal ske med udgangspunkt i det nuværende fundament i klubben (bredde og divisions-håndbold). HH Elite prospekt skal være fyldestgørende og interessant for flest mulige virksomheder.

(+45) 26 37 02 08
kontakt@hpk-er.dk